efsi_rozmiar1Projekt: „Sięgnij po dotację na własną działalność” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia ; Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

Young business man working on laptop in home office interior in loft space. Handsome serious guy sitting with laptop at wooden table in modern office workplace. Close-up

„Sięgnij po dotacje na własną działalność.”

PROJEKT „SIĘGNIJ PO DOTACJE NA WŁASNĄ DZIAŁANOŚĆ”

jest organizowany przez LEVEL Sp. z o.o., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Własny biznes staje się coraz bardziej popularnym pomysłem na ukierunkowanie swojej ścieżki kariery zawodowej. Rozpoczęcie działalności wymaga sporo odwagi i determinacji, ale stwarza też duże pole manewru w działaniu dając bezcenne doświadczenie.

CEL PROJEKTU

CELEM GŁÓWNYM PROJEKTU

jest zwiększenie poprawy zdolności do samozatrudnienia w okresie 24 miesięcy wśród 30 osób powyżej 50 roku życia niepracujących (bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo) zamieszkałych w woj. śląskim, które planują założenie działalności gospodarczej poprzez udzielenie wsparcia w postaci bezzwrotnej dotacji na założenie działalności gospodarczej oraz wsparcie doradczo szkoleniowe przed i w trakcie jej prowadzenia.

BENEFICJENCI

KTO MOŻE ZOSTAĆ UCZESTNIKIEM PROJEKTU?

Projekt skierowany jest do osób fizycznych, spełniających łącznie następujące warunki:

a) ukończyły 50 rok życia (osoby, które w chwili przystąpienia do projektu mają ukończony 50 r.ż.);

b) zamieszkują (w rozumieniu art. 25 Kodeksu Cywilnego) na terenie jednego z 4 powiatów województwa śląskiego, tj.:

  • m. Piekary Śląskie,
  • m. Ruda Śląska,
  • m. Świętochłowice,
  • m. Chorzów.

c) zamierzają zarejestrować działalność gospodarczą (adres/siedziba zakładu głównego działalności) na terenie województwa śląskiego;

d) są osobami bezrobotnymi lub nieaktywnymi zawodowo/biernymi zawodowo.

KOSZTY UCZESTNICTWA

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

REKRUTACJA DO PROJEKTU:

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w I turze – 30 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów i procesu rekrutacji znajdziesz w zakładce REKRUTACJA

Czas trwania projektu: 2016-10-01 – 2018-05-31